Medisinsk Portal. Sykdom, Symptomer, Behandlings
Hoved~~Pos=Trunc » Medisin » Ung med ADHD

Ung med ADHD

Ungdom er preget av økte krav til oversikt, ansvar og uavhengighet. I utdanningen forventer du den unge personen å strukturere sine oppgaver og administrere avtaler og lekser. Mange mennesker får en fritidsjobb hvor de er ansvarlige for å utføre en oppgave som andre er avhengige av. Også sosialt, det er mye mer å forholde seg til. Det er ikke alle som viser seg å være venner du kan stole på. Det kan være vanskelig å anslå hvor mye du kan påvirke hverandre når du er en kjæreste. Omgivelsene begynner å forvente at du skal være ansvarlig for hvem du er og hva du gjør. Og det er alltid en voksen som spør hva du vil være!

Unge mennesker med ADHD er spesielt følsomme for stress

Når du har ADHD, er samme spenningsgrense like, noe som betyr at du kan være mer følsom overfor de økte kravene i ungdomsårene. Derfor er det ikke så mye de typiske kjerne symptomene i form av oppmerksomhetsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet som er klare for miljøet. Det er oftere symptomer på stress i form av tristhet, angst og nervøsitet som påvirker ungdom med ADHD. De har ikke mye selvtillit og kan i alvorlige tilfeller bli plaget av selvmordstanker eller selvskadelig atferd. Disse symptomene er ofte tolkes som et tegn på depresjon, men de har vært tilstede i flere år, noe som ikke er typisk for en faktisk psykiatrisk depresjon som ubehandlet varer vanligvis seks til tolv måneder. Mange unge med ADHD blir derfor behandlet for anti-depresjon medisiner, men ikke alle opplever avgjørende effekter. Andre ungdommer med ADHD blir mer sint og irritabel når de blir for stressede. De blir lettere på små ting, og i alvorlige tilfeller blir de voldelige og negativt påvirket. De er mer oppsøke, men har et skjøre selvtillit og kjeder seg ofte med sine reaksjoner.

Mange av symptomene på stress kan bli et stort problem i seg selv, men det er alltid viktig å identifisere kjerne symptomene og behandle dem hvis du har ADHD. Riktig behandling av ADHDs kjerne symptomer reduserer risikoen for å bli belastet.

Annonse (les videre under)

Oppmerksomhet og hyperaktivitet

De fleste studier tyder på at oppmerksomhetsmangler ikke forsvinner når du blir eldre. Til gjengjeld lærer noen til en viss grad å kompensere for dem. De kan bruke ekstra tidsinnspilling og sjekke avtaler eller forberede og planlegge sine oppgaver. Mange unge mennesker kan fortsatt være impulsive i tanke og handling, men for noen kan det oppfattes som konstruktivt og en del av deres personlighet. For eksempel, en ung gitarist med ADHD som bandet sitt trodde han spilte noen kjedelige soloer hvis han hadde tatt sin medisin når bandet skulle utføre.

Den hyperaktivitet er ofte mindre uttalt med alderen, men mange sier de føler en uro i og fortsetter å ha problemer med å sitte lenge på en middag med venner eller familie.

Behandlingen består av mange ting

Den primære behandlingen av ADHD er forståelse. Den unge må forstå og ikke minst akseptere hans diagnose, men det er like viktig at miljøet også forstå og akseptere konsekvensene av oppmerksomhetsvansker kan ha på unge mennesker rundt.

Medisinering kan ha en positiv effekt på oppmerksomhetsvansker og forårsake stressbelastning for å øke, slik at det er lettere å administrere hverdagen uten å være stresset. Derfor er det viktig at du tar medisinen daglig for å takle alle utfordringene du står overfor. Men det kan være vanskelig å godta diagnosen når du er ung og prøver å finne sin identitet. Det skjer derfor at medisinen ikke alltid tas regelmessig, hvis i det hele tatt.

Hver dag, du er avhengig av din oppmerksomhetsfunksjon, som bidrar til å veilede og hjelpe mennesker å oppleve verden. Man kan si at oppmerksomheten er lommelykten vi bruker når vi skal finne et mørkt hus. Medisinen bidrar til å øke lysstyrken, men det vil bli enda enklere å navigere hvis du har en plan av huset og ikke leve i et slott med mange rom. Det er derfor viktig at du organiserer ditt daglige liv slik at du får muligheten til å se gjennom dagen og ha tid til å forberede seg på de ulike aktivitetene. Dette reduserer risikoen for forvirring, mister en oversikt og i verste fall utvikler stresssymptomer. Disse anbefalingene lyder ikke akkurat som en typisk beskrivelse av et ungdomsliv, og det tar tid å finne strategier og praksis som kan hjelpe en gjennom det som kan være vanskelig. I mange utdanning finnes mulighet for en mentor (for eksempel "spesialpedagogisk støtte" gjennom Statens Udannelses Support), og noen unge mennesker gjennom sosiale tjenester en kontaktperson som kan hjelpe dem å få tak i for eksempel alle forpliktelser knyttet til den flytte vekk fra hjemmet.

Annonse (les videre under)

Åpenhet om sykdommen

Sammenlignet med ens venner og kjæreste, er det en god ide å være åpen om ADHD og problemene det gir i ens liv. Hvis du glemmer en avtale med en venn / kjæreste, er det ikke nødvendigvis fordi du ikke bryr deg om dem. Her er det viktig at du viser at du vil ha avtalen, men trenger hjelp med å huske det på grunn av ADHD. Når du er åpen om sine vanskeligheter, kan omgivelsene forstå og hjelpe.

Ingen menneske lever gjennom hele livet uten hjelp fra andre, uansett om de har ADHD eller ikke. Ingen ønsker å stille spørsmål om at en blind trenger hjelp, og takket være hjelpen kan mange blinde mennesker føre et nesten normalt liv. ADHD er funksjonshemming som ikke kan ses umiddelbart av andre, men kan bidra til å komplisere livet til ett. Å få hjelp med ADHD gjør det lettere å finne en vei i livet og få muligheten til å gjøre drømmene hans til virkelighet.

overgrep

Den vanligste medisinen for oppmerksomhetsmangel er metylfenidat. Det tilhører gruppen av stoffer som stimulerer hjernen, og det kan påvirke hvordan kroppen reagerer på stoffer.

Alkohol har en dempende effekt på hjernens aktivitet, og det har vært eksempler på unge med ADHD som har hatt ubehagelige, noen ganger skadelige effekter på helse hvis de har drukket alkohol med metylfenidat i blodet.

Når du har ADHD, du er generelt mer følsomme for potensielle narkotika av misbruk, og det anbefales ikke å drikke alkohol hvis du for tiden tar medisiner med metylfenidat. Generelt er det imidlertid alltid tilrådelig for unge og voksne å drikke alkohol med forsiktighet, uansett om de har ADHD eller ikke.

Annonse (les videre under)

Les mer om ADHD

  • Analyse og diagnose av ADHD hos barn

  • ADHD og misbruk

  • Medisinsk behandling av ADHD

  • Terapi og coaching brukes til behandling av ADHD
  • SE OVERVISNING AV ALLE ARTIKLER PÅ ADHD


Hvis Du Likte Vår Artikkel, Og Du, Har Noe Å Legge Til, Dele Dine Tanker. Det Er Veldig Viktig Å Vite Din Mening!

Legg Til En Kommentar