Medisinsk Portal. Sykdom, Symptomer, Behandlings
Hoved~~Pos=Trunc » Helse » Danskerne får færre blodtransfusjoner

Danskerne får færre blodtransfusjoner

Danmark har et høyt blodforbruk. Til tross for en nedgang de siste årene er forbruket fortsatt høyere enn i andre land. I 2007 besluttet den danske helsetjenesten å redusere antall blodtransfusjoner - og det lyktes.

New & Sunn nyhetsbrev
- Ny kunnskap om din helse -

Denne artikkelen ble utarbeidet for Helseforsikring "Danmark". Det er en del av nyhetsbrevet News & Sunn produsert i samarbeid med health-root.
Nyhetsbrevet er gratis og er publisert kvartalsvis til medlemmer av "Danmark"
hvis du er registrert.
Du kan registrere på
.

I Danmark har vi i mange år hatt tradisjon for å bruke mye blod. Imidlertid er det ingen vitenskapelig grunnlag for å bruke blod til så mange typer behandlinger som du har gjort hjemme. Tvert imot.

Derfor ble blodbankene og Helsestyret i 2007 samlet for å utvikle en veiledning for å redusere antall blodtransfusjoner. Instruksjonene indikerte at bare blod skulle gis til de pasientene som hadde påvist fordelaktige effekter. Deretter har antall transfusjoner blitt redusert. I årene 2003-2007 ble 345.000-354.000 blodsorter transfusjonert årlig, men siden da har antallet gradvis redusert til ca. 270.000 i 2013.

Det er ikke gratis å gi blodtransfusjon. Prisen på en ferdig og testet del av blodet er ca. 1 000 kr, slik at det kan være mye penger på nasjonalt grunnlag.

Vi har nok blod

En del av forklaringen på flere danske blodoverføringer kan være at vi har "verdens beste donor korps" og nesten aldri har manglet blod for pasienter, sier klinisk, konsulent og Dr. med Morten Bagge fra Rigshospitalets kliniske immunologisk avdeling.

- Den danske blodgiverkorps ble grunnlagt i 1930-tallet av Scout Movement. Blodforsyningen vår er basert på en grøntrodsbevegelse som er utrolig sterk. Åtte prosent av den voksne befolkningen er aktive bloddonorer - dobbelt så mange som i USA og noe høyere enn EU-gjennomsnittet. Dette betyr en svært robust blodtilførsel, sier Morten Bagge som en av grunnene til at forbruket har vært så høyt.

I tillegg har retningslinjene for blodtransfusjon i mange år vært svært generelle og ikke veldig godt implementert i legens og sykepleieres daglige arbeid. Bruken av blodtransfusjoner har dermed vært basert på tradisjoner der sykepleiere har lært fra sykepleiere og leger leger.

Annonse (les videre under)

Antallet av høsten

Det er blitt gjort unna med siden 2007, da Helse pålagt kriterier for å gi blodoverføringer, og den oppdaterte manualen inneholder nå svært spesifikke instruksjoner om når man skal gi blod.

Dette arbeidet har resultert i en nedgang i bruken av blod, det meste av landet, men hovedsakelig på sykehuset og de andre store universitetssykehusene, mindre på de små sykehusene.

Årsaken til forskjellene er ifølge Morten Bagge sannsynlig at de store sykehusene er muligheter til å gjennomføre flere kvalitetsprogrammer - som pasient-blod administrasjon - basert på et utstrakt samarbeid mellom flere avdelinger og leger.

Utgangspunkt for den enkelte pasient

Ved Universitetssykehuset ble satt opp i 2009 et slikt program - pasientblod administrasjon - der pasienter før en operasjon er undersøkt, blant annet hemoglobinnivå, og hvordan du ser på om det er mulig å optimalisere pasienten. Hvis en pasient, for eksempel lider av anemi, kan behandles med jerntilskudd eller vitaminer som vitamin B i et par uker før operasjonen, som pasienten når en normal hemoglobinnivå, og kan gå tapt av blod, og dermed vil ikke trenge blodoverføring under selve operasjonen.

Dette programmet, sammen med veiledningen, har betydd en stor forandring i forhold til hvilke pasientgrupper må ha blodtransfusjon og som ikke er.

Annonse (les videre under)

Mange kan klare seg - andre trenger mer

Morten Bagge forteller oss at i dag er slik at pasienter med en liten blødning ikke nødvendigvis trenger å ha blod, mens pasienter med store livstruende blødninger ofte trenger mange og samtidige blodoverføringer.

- Pasienter som har en massiv blødning, for eksempel på grunn av en ulykke eller fordi de gjennomgår en større operasjon, der det blør mye, er i dag mer blod enn 10 år siden, og vi får mange flere av dem gjennom i god stand der vi tidligere mistet noen av dem fordi vi ikke ga nok blod. Vi har blitt mye mer aggressive med blodtransfusjoner til pasientgruppen, sier Morten Bagge.

Hvis legene ikke er 100 prosent overbevist om at pasienten ville ha nytte av en blodoverføring, du igjen blitt mer forsiktige og prøve å gjøre det med andre behandlinger, som utforsker hvorvidt en pasient med anemi bør lide for eksempel en skjult kreft som skal behandles før du legger en ny hip i.

De aller fleste pasienter på de danske sykehusene faller inn i kategorien hvor du vil være motvillig.

Foruten å prøve å optimalisere pasienten før en operasjon, er det også redusert blodforbruket under selve operasjonen - også i forbindelse med de store operasjoner. Her resirkulerer til pasientens eget blod, som er plukket opp i en slags "blod-støvsuger", filtrert og tilbake til pasienten.Og i dag aksepterer du en mye lavere blodprosent enn før, hvor du fikk blodtransfusjon med en blodfrekvens på seks, i dag er figuren 4,3. Alt i alt har det resultert i mindre blodforbruk.

Selv om bivirkninger er få, er de der.

Risikoen for blodtransfusjon er svært liten i Danmark.

Donorblodet testes for virus, som kan føre til for eksempel HIV og hepatitt. I ekstremt sjeldne tilfeller kan blodgiveren ha blitt smittet og gi blod i noen dager før infeksjonen kan detekteres i blodet. Hver gang en donor gir blod, må han svare på en rekke helseproblemer, som infeksjoner med HIV-virus og hepatitt forekommer hos færre enn 1 av 1 million overføringer.

Blodtransfusjon gir sjeldent alvorlige bivirkninger, tilsvarende omtrent 1 av 100.000 transfusjoner. Mild bivirkninger er sett på 1-5 prosent av transfusjoner. En bivirkning kan være at kretsen er overbelastet, noe som er spesielt ses hos pasienter med lunge, hjerte eller nyresykdom, og her kan det være nødvendig å gi diuretika for å avlaste lungene og hjertet.

En annen bivirkning kan være at pasientens immunsystem reagerer på fremmede celler og molekyler fra donorblodet og danner antistoffer mot dem. Det skjer i ca 1 av 100 000 transfusjoner.

"Men det er overraskende få bivirkninger ved å få blodtransfusjon. Med tanke på at det er et halvt kilo av et annet menneske, kommer du inn i blodkarene, som en lege og immunolog, lurer jeg på at det ikke er flere bivirkninger. Dette er sannsynligvis en av grunnene til at blodforbruket har vært høyt i Danmark.

Noe skjer, sier Morten Bagge, ettersom noen pasienter synes å være bedre hvis de unngår blodtransfusjon.

Morten Bagge legger vekt på at man ikke bør være nervøs for å ha blodtransfusjon. Men du har en god rett til å si nei. Det gjør i hovedsak medlemmer av Jehovas vitner, men noen ganger andre. Det er ikke tilfelle at du velger ikke medisinsk hjelp ved å si nei. Men som mange behandlinger kan ende opp dødelig uten blodtransfusjon, må du enten signere en bestemt avtale eller si nei med informert samtykke hvis du ikke vil motta blod.

Les mer om BLODMANGEL:

  • Blod og jernmangel

  • Blodgiver - hvorfor og hvordan?

  • Blodmangel, folsyre

  • Vitamin B12 og anemi
  • SE OVERSIKT OVER ALLE ARTIKLER OM BLOD


Hvis Du Likte Vår Artikkel, Og Du, Har Noe Å Legge Til, Dele Dine Tanker. Det Er Veldig Viktig Å Vite Din Mening!

Legg Til En Kommentar