Medisinsk Portal. Sykdom, Symptomer, Behandlings
Hoved~~Pos=Trunc » Sykdommer » Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi

Hva er psykoanalytisk inspirert psykoterapi?

Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi legger stor vekt på ubevisste forskyvninger. Psykoanalytisk-inspirert psykoterapi kalles også psykodynamisk terapi og er resultatet av psykoanalyse, grunnlagt av Sigmund Freud i forrige århundre.

Terapi legger stor vekt på ubevisste forskyvninger. Ubevisste forskyvninger er når vi selektivt glemmer informasjon og situasjoner, som av ulike grunner vi finner pinlig og ubehagelig. Imidlertid fortsetter de fordrevne opplevelsene fra dette synspunktet, påvirker våre liv og våre beslutninger.

Formålet med terapien er således å løfte forskyvningene hvorved noen ressurser frigjøres. Terapien fungerer mye med symboler og drømmer og foregår vanligvis over en lengre periode, det vil si kanskje ett til flere år. Den vanligste er samtaler en gang i uken, men noen bruker ukentlig. Det er derfor veldig ressursintensivt. Imidlertid, inspirert av den opprinnelige psykoanalysen, har flere moderne versjoner blitt utviklet i tilfelle kortvarige terapier. I tillegg er interpersonell terapi, som blant annet brukes mot depresjon, sterkt påvirket av psykoanalytisk psykoterapi.

Fokus er å se på ubevisste motiver som kan være bak våre måter å se på verden og våre forhold. For eksempel er tolkning av forholdet til terapeuten ofte involvert (overføringen).

Annonse (les videre under)

Hvilke spesielle forhold er der med denne typen psykoterapi?

Det ble helt klart at i sin umodifiserte form var det noen mennesker som faktisk kunne skade denne terapiformen. Faktisk drar noen mennesker ikke nytte av å øke sine fortrengninger fordi bevisstløs materiale sannsynligvis vil oversvømme deres bevissthet. Det kan til og med gjøre dem psykotiske, det vil si galskap.

Dette har medført at den første psykoanalysen er videreutviklet med spesielle modifikasjoner. På den måten kan den også brukes til folk som er mer skjøre og nærmere psykosen. Det er imidlertid i stor grad en spesialoppgave, som krever meget lang utdanning og tilgang til tilsyn. Tilsyn er nært veiledning fra en mer erfaren kollega, for eksempel i form av tapespill fra terapeuter.

Noen leger og psykologer er opplært av tradisjon og spesielt psykiatere og kliniske psykologer er i stand til å administrere og vite hvor du kan gjøre mer skade enn godt med denne typen terapi.

Hvem drar nytte av denne typen terapi?

Denne behandlingsformen gjelder kun for ganske milde depressioner i den akutte fasen. Mer dårlige pasienter, for eksempel, er rammet av selvtillit, kan lett bli verre under behandlingen. Når den akutte fasen er over, muligens med medisinsk behandling, kan psykodynamisk terapi finne sted. Noen av de nyere modifikasjonene av denne terapien har vist noen verdier i form av depresjon, for eksempel i enkelte vitenskapelige studier.

Formålet med psykoanalysen lindrer dermed ikke depresjon, men å søke forandring i personlighetstrekkene som kan bidra til å utløse det. Men det krever at pasienten blir motivert for langsiktig psykologisk arbeid. Moderne varianter av psykodynamisk terapi har i stor grad vist seg å være verdifulle i behandlingen av personlighetsforstyrrelser som borderline.

Med andre ord prøver man å gå inn og se på hva det er for noen personlighetstrekk som har ført dem til å reagere på depresjon. Da prøver du å gjøre disse trekkene. Dette stiller selvsagt svært høye krav til pasienten og gjør det til en langsiktig behandling. Det vil derfor ikke være aktuelt for de aller fleste deprimerte pasienter.

Annonse (les videre under)

Hvor går behandlingen?

Psykodynamisk terapi brukes en del i psykiatriske avdelinger over hele landet. Det er logisk nok, for i slike avdelinger har du ofte pasienter med svært vanskelige personlighetsproblemer. Videre er kunnskapen om menneskets sinn, som psykiatere og psykologer får gjennom denne terapiformen, også svært viktig. Denne kunnskapen kan gagne et svært stort antall pasienter, selv om de ikke engang tar form av terapi. Endelig bruker et stort antall privatpraktiserende psykologer og psykiatere denne terapiformen.

Les mer om LIVE DEPRESSION

  • samtale Treatment

  • Det harde valget av terapeut

  • Medisinsk behandling av depresjon

  • Depresjoner bør behandles med samtalebehandling
  • SE OVERVISNING AV ALLE ARTIKLER FOR Å LEVE MED DEPRESSION


Hvis Du Likte Vår Artikkel, Og Du, Har Noe Å Legge Til, Dele Dine Tanker. Det Er Veldig Viktig Å Vite Din Mening!

Legg Til En Kommentar