Medisinsk Portal. Sykdom, Symptomer, Behandlings

Margaret Bergman rygger opp

Margaret Bergman: Sosialrådgiver i familieavdeling i Hedensted kommune. Bestemor på syv barn i alderen 1-12 år. Bestemor for både sparring og strikking Jeg satt opp som barnevakt når det trengs, men er også en sparringspartner for ulike spørsmål om barn. Og jeg liker alltid en hånd når noe skal syes eller strikkes.

Les Mer →

ADHD og andre diagnoser (comorbiditet) hos voksne

Hva er ADHD og Comorbidity? Comorbiditet betyr flere diagnoser samtidig, og beskriver dermed de personer som har flere diagnoser enn bare ADHD. I mange voksne med ADHD finner du komorbiditet.Når det er forskjellige andre diagnoser samtidig med ADHD, kan det være tilfelle, eller det kan være en sammenheng mellom de ulike diagnosene.

Les Mer →

Ung med ADHD

Ungdom er preget av økte krav til oversikt, ansvar og uavhengighet. I utdanningen forventer du den unge personen å strukturere sine oppgaver og administrere avtaler og lekser. Mange mennesker får en fritidsjobb hvor de er ansvarlige for å utføre en oppgave som andre er avhengige av. Også sosialt, det er mye mer å forholde seg til.

Les Mer →

health-root Media søker en ny salgsproduktleder på

health-root Media søker en vellykket produktsalgsdirektør til Danmarks største helsemedium, health-root Media er Danmarks ledende mediehus i helsevesenet. Gjennom en rekke medier dekker vi danskernes behov for informasjon og støtte. Vi forsøker alltid å være inspirerende og nyskapende når det gjelder å ta vare på seg selv og deres helse.

Les Mer →

Et godt liv med schizofreni

Hvor mange har schizofreni? Omtrent 0,4 prosent, det vil si om lag 20.000 mennesker har blitt diagnostisert med schizofreni i Danmark. De fleste av dem står som håpfulle unge mennesker med en alvorlig diagnose i hånden. Men heldigvis har de mange muligheter for et godt liv med riktig hjelp. Artikkelen vil se på hvilke rettigheter mennesker med schizofreni har som kan hjelpe dem til et godt liv med schizofreni.

Les Mer →

Psoriasis og dagligliv

Å leve med psoriasis Stor støtte fra miljøet er nødvendig. Omtrent 150.000 mennesker i Danmark lider av en eller annen form for psoriasis. De fleste lever et ganske normalt liv som alle andre på godt og ondt. Det er imidlertid ingen tvil om at når familien har psoriasis, er hele familien rammet av sykdommen.

Les Mer →

Osteopati

Hva er osteopati? Osteopati er en manuell behandling som er basert på fagfag som anatomi, nevrologi, biomekanikk, sykdom og fysiologi. Osteopatiens historie går tilbake til år 1874, da den amerikanske legen, Dr. Andrew Taylor Still, utviklet emnet for osteopati.

Les Mer →

Test for HPV (human papillomavirus)

Hva er HPV? Humant papillomavirus (HPV) er et virus som overveier primært ved kontakt med hud / slimhinne. Det er over 120 forskjellige typer HPV. De fleste HPV-typer gir vorter, vanligvis på hender og føtter. Disse infeksjonene blir vanligvis overvunnet av seg selv, og vorter forsvinner etter en stund.

Les Mer →

Tyndfed

Hva betyr det å være tynn? Begrepet "tynt fett" refererer til en person som ikke er overvektig, men hvor kroppens fettmasse er fortsatt så høy at den har konsekvenser for helsen. Overvekt er en tilstand hvor kroppens fettmasse er så høy at den har konsekvenser for helse. Den vanligste klassifiseringen av overvekt er basert på kroppsmasseindeks (BMI) (Tabell 1).

Les Mer →