Medisinsk Portal. Sykdom, Symptomer, Behandlings
Hoved~~Pos=Trunc ¬Ľ Medisin ¬Ľ ADHD og andre diagnoser (comorbiditet) hos voksne

ADHD og andre diagnoser (comorbiditet) hos voksne

Hva er ADHD og Comorbidity?

Comorbiditet betyr flere diagnoser samtidig, og beskriver dermed de personer som har flere diagnoser enn bare ADHD. I mange voksne med ADHD finner du komorbiditet. Når det er forskjellige andre diagnoser samtidig med ADHD, kan det være tilfelle, eller det kan være en sammenheng mellom de ulike diagnosene.

I tilfelle depresjon i et menneske med ADHD kan man forestille seg at depresjonen kan utl√łses av vanskelighetene som ADHD-tilstanden gir. For eksempel, Tourettes syndrom, kan man forestille seg at det er noen av de samme √•rsakene bak b√•de ADHD og Tourettes syndrom.

Annonse (les videre under)

Hvilke sammenhengende lidelser ser du i ADHD?

Hos voksne med ADHD ser du spesielt:

 • misbruk (alkohol, hash og narkotika)

 • antisosial personlighetsforstyrrelse

 • angstforstyrrelser.

I andre ser du depresjon, Tourettes syndrom og, i sjeldne tilfeller, autisme / Aspergers syndrom.

I det f√łlgende kan du lese om noen av disse tilstandene med flere diagnoser (comorbide forhold). Dette er de vanligste psykiatriske sykdommene og deres forhold til ADHD, som er beskrevet. F√łlgende artikkel vil ogs√• beskrive konsekvensene det har for behandling av ADHD samtidig med andre psykiatriske lidelser.

Gå direkte til seksjonen:

 • ADHD og depresjon
 • ADHD og angst
 • ADHD og Tourettes
 • ADHD og misbruk
 • ADHD og personlighetsforstyrrelser
 • ADHD og autisme spektrumforstyrrelser

ADHD og depresjon / mani

Depresjon eller depresjon sammen med mani (bipolar tilstand) er for det meste kroniske lidelser, det vil si lidelser som kan forbedres, men for en del er mer eller mindre permanente. Bipolar lidelse (dvs. depresjon og mani) ser ut til å være hyppigere blant voksne med ADHD enn i befolkningen generelt. Hvis du har begge statene, betyr det ofte en kraftig redusert livskvalitet, og at arbeidets arbeidsevne er redusert.

Hva er mani?

Mani er definert av:

 • l√łftet, irritabel hum√łr

 • selv overvurdering

 • redusert s√łvnbehov

 • Overdreven talepres (du m√• snakke mye)

 • foreningstendenser (hver tanke eller setning f√łrer til mange nye)

 • Enkel avledning (en "mister tr√•den lett" og glemmer hva som skjer)

 • √łkt aktivitetsniv√•

 • rastl√łshet.

Mange av disse symptomene på mani er også sett av ADHD. Det kan derfor være vanskelig å skille mellom symptomene kommer fra ADHD eller fra mani.

Hvordan skiller du mellom ADHD og mani?

Innimellom kan man manuelt se virkelige vrangforestillinger avbildet av storhet galskap og paranoid tenkning (man f√łler seg forfulgt), som ikke er sett av ADHD.

En viktig forskjell mellom ADHD og mani er ogs√• at maniske episoder oftest forekommer i isolasjon med enten depressive eller n√łytrale perioder i mellom. I tillegg b√łr det huskes at ADHD starter i en tidlig barndomsalder, mens b√•de depresjon og mani begynner senere.

Hvor vanlig er ADHD mens depresjon og mani?

Noen studier viser at rundt 25 prosent av alle voksne som s√łker behandling for ADHD, mer eller mindre er et symptom p√• depresjon.

Hvordan skiller du mellom ADHD og depresjon?

Det kan noen ganger v√¶re vanskelig √• avgj√łre om depresjon er en konsekvens av utilstrekkelighet og problemene som f√łlger ADHD, eller om depresjon er en "uavhengig depresjon" som har oppst√•tt uavhengig av ADHD.

I mellomtiden kan det v√¶re vanskelig √• skille mellom depresjonsdiagnosen og ADHD. Det er imidlertid viktig √• merke seg noen forskjeller mellom ADHD og depresjon. Hyperaktivitet og rastl√łshet i ADHD kan feilaktig tolkes som en depressiv tilstand, men ADHD er en livslang, kronisk tilstand i motsetning til depresjon.

Problemer med √• fullf√łre prosjekter

Folk med ADHD er oftest ikke i stand til √• fullf√łre prosjekter, som ogs√• kan ses i depresjon. Hos personer med ADHD er det fordi de lett kjeder seg og at de forandrer seg til andre aktiviteter. Depresjon skyldes mangel p√• energi som er typisk for depresjon.

s√łvnproblemer

Voksne med ADHD kan v√¶re vanskelig √• sovne og sove for en hel natt p√• grunn av mange tanker og ideer. S√łvnm√łnsteret av depresjon er typisk differensiert ved √• v√•kne veldig tidlig eller f√łles tr√łtt hele dagen.

Negativ selvopplevelse

Mange voksne med ADHD kan ha et negativt selvtillit, karakterisert ved nederlag etter år med problemer. Av og til kan disse tankene være vanskelig å skille fra depresjon.

Hvordan behandler du ADHD samtidig med depresjon?

Hvis du har b√•de ADHD og en alvorlig depresjon, anbefales det at du behandler depresjonen f√łrst og deretter finne riktig behandling for ADHD. Hvis medisinering er n√łdvendig for depresjon, kan medisiner for depresjon kombineres med konvensjonelt ADHD-medisin.

Annonse (les videre under)

ADHD og angsttilstander

Oftest er det betydelig overlapping mellom ADHD og angst.Hvis du har angstsymptomer, kan det være vanskelig å vurdere om dette er et symptom på ADHD eller to samtidige lidelser (comorbiditet).

Hvordan opplever angstsymptomer hos ADHD-pasienter?

Mange voksne ADHD-pasienter beskriver en kronisk tilstand av spenning og angst, muligens som f√łlge av hyppige nederlag og skuffelser, samt manglende evne til √• gjennomg√• hverdagen. Den ADHD karakteristiske indre uroen og rastl√łshet kan v√¶re vanskelig √• skille fra uroen, som ses som en del av en angsttilstand.

Hvordan behandles ADHD som f√łlge av ADHD?

Behandling av pasienter med for eksempel panikklidelse og generalisert angsttilstand med ADHD kan være vanskelig fordi det kan være vanskelig å skille mellom hva de er hva. I tilfelle av moderate eller mindre angstproblemer på grunn av ADHD-problemet, kan vellykket behandling av ADHD ofte helt eller delvis eliminere angst.

Hvordan blir angst behandlet som selvtillit?

N√•r ADHD og angstlidelser oppst√•r som selvtillit og angstsymptomene er voldelige, m√• de behandles separat. Angstbehandling kan organiseres annerledes, men vil ofte best√• av en kombinasjon av behandling med s√•kalte lykkepiller (SSRI) og kognitiv atferdsterapi. Det som skal behandles f√łrst, eller om begge lidelsene skal behandles samtidig, avhenger av det enkelte tilfelle.

ADHD og Tourettes syndrom

Tourettes syndrom kan forekomme med ADHD.

Hva er Tourettes syndrom?

Tourettes syndrom er definert som ufrivillig motorbevegelser (tics) og ufrivillige lyder.

Når starter Tourette syndrom?

Tourettes syndrom starter vanligvis i 8-10 år. I noen med Tourettes syndrom fortsetter tilstanden i voksen alder.

Hvor vanlig er Tourettes syndrom med ADHD?

Overlapping mellom Tourettes syndrom og ADHD er ganske stor. Det er imidlertid usikkert hvor mange voksne ADHD-pasienter også har Tourettes syndrom.

Hvordan påvirker Tourette symptomene på ADHD?

Tourettes syndrom kan v√¶re behandlingskrevende der symptomene er sv√¶rt irriterende, muligens fullstendig ugyldiggj√łr pasienten. Symptomer har en tendens til √• bli verre under stress, og √• ha (muligens en ubehandlet) ADHD kan v√¶re en alvorlig stressfaktor.

Hvordan behandles Tourettes syndrom?

Den typiske behandlingen av Tourettes syndrom er enten i form av en bestemt form for kognitiv atferdsterapi, kalt "vaneoppl√¶ringstrening" (der du pr√łver √• √łke kontrollen over ufrivillige bevegelser) og / eller behandling med medisin. Hvis medisinering er n√łdvendig (i form av en liten dose antipsykotika), kan denne behandlingen kombineres med medisiner som vanligvis administreres til ADHD.

Annonse (les videre under)

ADHD og personlighetsforstyrrelser

Voksne med ADHD har st√łrre risiko for √• utvikle bestemte personlighetstrekk, muligens en personlighetsforstyrrelse.

Hvilke personlighetsforstyrrelser forekommer med ADHD?

Det er flere forskjellige personlighetsforstyrrelser som kan oppstå med ADHD:

 • Dyssocial personlighetsforstyrrelse

 • F√łlelsesmessig ustabil personlighet struktur (Borderline)

ADHD og psykososial personlighetsforstyrrelse

Spesielt gutter med ADHD som har en samtidig atferdsforstyrrelse (sterkt normbrytende atferd), har en √łkt risiko for √• utvikle antisosial personlighetsforstyrrelse som voksne (psykopati). Det er imidlertid viktig √• understreke at denne √łkte risikoen gjelder for en mindre gruppe barn med ADHD. Derfor betyr ADHD ikke at et barn blir dysosielt n√•r det vokser opp.

Hva kjennetegner dyesocial personlighetsforstyrrelse?

Dyssocial personlighetsforstyrrelse er preget av:

 • er likegyldig for andres f√łlelser

 • mangler ansvarsf√łlelse og respekt for sosiale normer

 • har en lav frustrasjon og aggresjonsgrense

 • har redusert evne til √• f√łle seg skyldig.

ADHD og f√łlelsesmessig ustabil personlighetskl√¶r (Borderline)

En annen type personlighetsforstyrrelser, f√łlelsesmessig ustabile personlighetsstruktur (borderline), er sett med √łkt frekvens blant voksne kvinner med ADHD.

Hva kjennetegner f√łlelsesmessig ustabil personlighet (Borderline)?

Denne personlighetsforstyrrelsen er preget av:

 • En tendens til √• handle impulsivt uten √• ta hensyn til konsekvensene

 • √• ha et ustabilt og lunefullt hum√łr

 • √• ha et utbrudd du ikke kan kontrollere

 • har ofte konflikts√łkende oppf√łrsel.

Hva er for√•rsaket av f√łlelsesmessig ustabil personlighet (Borderline)?

Årsaken til utviklingen av denne personlighetsforstyrrelsen er ukjent. Det er derfor også vanskelig å komme med anbefalinger for behandling. Studier har vist at mye tyder på en sammenheng mellom ADHD og utvikling av borderline personlighetsforstyrrelse. Forbindelsen er imidlertid ikke så tydelig som forbindelsen mellom ADHD og den psykososiale personlighetsforstyrrelsen.

ADHD og misbruk problemer

Symptomene p√• ADHD i form av impulsivitet, grenses√łk, risikofylt atferd og manglende evne til √• overvinne konsekvenser av egne handlinger kan f√łre til at noen adolescent ADHD misbruker.

Hva er risikoen for misbrukproblemer hos personer med ADHD?

Livstidsrisiko for √• utvikle misbruksproblemer hos voksne ADHD-pasienter er omtrent dobbelt s√• h√ły som hos voksne uten ADHD.Studier indikerer at voksne med ADHD og rusmisbruk utvikler misbruk tidligere og har et mer alvorlig overgrep enn voksne narkomaner uten ADHD.

Hvilke ADHD-pasienter utvikler misbruk?

Folk med ADHD som har st√łrst risiko for √• utvikle misbruk er de som i tillegg til ADHD ogs√• har:

 • atferdsproblemer

 • depresjon med mani (bipolar affektiv sykdom)

 • dyp sosial personlighet struktur.

Hvordan behandles misbruk hos ADHD-pasienter?

Ved behandling av ADHD-pasienter med alvorlig misbruk b√łr fokuset v√¶re p√• overgrepssbehandling. Behandlingen av ADHD alene vil bare fungere mindre p√• ADHD og vil ikke p√•virke misbruket.

Studier av personer med ADHD som mottar behandling med ADHD indikerer at medisinen kan redusere risikoen for misbruk.

ADHD og autisme spektrumforstyrrelser

Hva er autismespektrumforstyrrelser?

Autism Spektrumforstyrrelser er et vanlig begrep for autistiske tilstander. En av disse forholdene er Aspergers syndrom.

Hva karakteriserer personer med autisme spektrumforstyrrelser?

Personer med autisme spektrumforstyrrelser har problemer med sosiale interaksjoner med andre mennesker og kommunikasjon, og de er ofte preget av spesielle interesser der de spesielt absorberes av sine egne systemer uten å påberope andre i disse.

Hva er betydningen av autismespektrumforstyrrelser for ADHD?

Noen studier har blitt gjort, se p√• hva som karakteriserer mennesker med b√•de ADHD og autisme spektrumforstyrrelser. Studiene har vist at det er sannsynlig at risikoen for √• utvikle annen psykisk lidelse og kriminalitet er enda st√łrre hvis du har begge autisme spektrumforstyrrelser og ADHD enn hvis du har ADHD alene.

Hvordan behandles autismespektrumforstyrrelser?

Det viktigste ved behandling av autisme spektrumforstyrrelser er:

 • r√•dgivning

 • Specialized

 • st√łtte for fritid og utdanning.

Behandling med medisinering brukes kun i autismespektrumforstyrrelser dersom det i tillegg til forstyrrelsene også er depresjon eller psykotiske symptomer.

Hvordan behandles ADHD hos personer med autisme spektrumforstyrrelser?

ADHD symptomene hos mennesker med samtidige autisme spektrum lidelser kan behandles som vanlig med medisinering.

Hva avhenger av ADHD-kurset?

Kurset for personer med ADHD i tillegg til alvorlighetsgraden av ADHD symptomer avhenger av:

 • menneskelige ressurser, inkludert deres intelligensniv√•,

 • sosiale faktorer (hvilken familie kommer du fra og hvilken st√łtte har du)

 • hvis du har andre diagnoser (comorbide forhold).

Hva betyr flere samtidige diagnoser for ADHD-kurset?

Er det ogs√• symptomer p√• depresjon eller mani, vil i lange perioder bli ber√łrt av disse forholdene og vanskeligere √• jobbe med andre mennesker og arbeidsmarkedet.

Hvis du har ekstrem angst, kan frykten bety at du isolerer deg sosialt, fordi du vil unngå å komme i ubehagelige situasjoner angstvækkende.

Hvis du har personlighetsforstyrrelse med utadvendt reagerer, voldelig, kanskje til og med voldelig, atferd, vil dette √łke risikoen for kriminalitet og p√•virke forholdet til ens medmennesker betydelig.

Har en utviklet misbruk, vil denne komplisere behandlingen av ADHD, og ‚Äč‚Äčspesielt vil i slike tilfeller v√¶re motvillige til √• behandle med konvensjonelle medisiner ADHD (som kan potensielt bli misbrukt).Alt i, n√¶rv√¶r av andre diagnoser med ADHD (comorbid moduser) dermed sv√¶rt viktig for prognosen.

Hva gj√łr du hvis du har andre diagnoser mens ADHD?

Hvis du har ADHD, og ‚Äč‚Äčen eller flere av de lidelser som beskrevet her samtidig, kan hjelpe seg selv ved hver dag for √• im√łtekomme sine vanskeligheter. Vi har en tendens til depresjon og angst symptomer, er det viktig √• v√¶re klar over erfaringer i livet som understreker en, og som kan bidra til √• utl√łse symptomer. En fornuftig livsstil med sunt kosthold og god mosjon er spesielt bra. I trening √łker kroppens produksjon av endorfiner, et stoff i hjernen som p√•virker hjernens bel√łnningssenter.

I tillegg til trening er sunt for kroppen, kan det ogs√• bidra til √• l√łfte hum√łret (og gj√łre de depressive tanker mindre) og redusere indre uro, rastl√łshet og urolige tanker.

Hvorfor er det viktig å behandle ADHD?

Det er viktig √• ha sin ADHD behandles fordi en mer stabil hverdag uten alvorlige ADHD symptomer vil ogs√• gj√łre en mer motstandsdyktig mot andre diagnoser (komorbide tilstander) som kan oppst√• sammen med ADHD.

Referanser Damm D, Thomsen PH: Et barns liv i kaos. Om barn og ungdom med ADHD. Hans Reitzels Utgiver 2012 Thomsen PH, Damm D (red.): Et liv i kaos. Om voksne med ADHD. Routledge 2011 Thomsen PH, von Plessen KJ (red.): Tics, grimaser og rare ord. En bok om Tourettes syndrom. Danske Psykologi Publishers, 2011 Thomsen PH, Rasmussen H, Isager T andre. Referanseprogram for barn og unge med ADHD. Barne- og ungdomspsykiatrisk samfunn i Danmark 2008


Hvis Du Likte Vår Artikkel, Og Du, Har Noe Å Legge Til, Dele Dine Tanker. Det Er Veldig Viktig Å Vite Din Mening!

Legg Til En Kommentar