Medisinsk Portal. Sykdom, Symptomer, Behandlings
Hoved~~Pos=Trunc » Symptomer » ADHD og voksenproblemer i voksen alder

ADHD og voksenproblemer i voksen alder

ADHD og misbruk problemer

Symptomene på ADHD i form av impulsivitet, grensesøk, risikofylt atferd og manglende evne til å overvinne konsekvenser av egne handlinger kan føre til at noen adolescent ADHD misbruker.

Hva er risikoen for misbrukproblemer hos personer med ADHD?

Livstidsrisiko for å utvikle misbruksproblemer hos voksne ADHD-pasienter er omtrent dobbelt så høy som hos voksne uten ADHD. Studier indikerer at voksne med ADHD og rusmisbruk utvikler misbruk tidligere og har et mer alvorlig overgrep enn voksne narkomaner uten ADHD.

Hvilke ADHD-pasienter utvikler misbruk?

Folk med ADHD som har størst risiko for å utvikle misbruk er de som i tillegg til ADHD også har:

  • atferdsproblemer

  • depresjon med mani (bipolar affektiv sykdom)

  • dyp sosial personlighet struktur.

Hvordan behandles misbruk hos ADHD-pasienter?

Ved behandling av ADHD-pasienter med alvorlig misbruk bør fokuset være på overgrepssbehandling. Behandlingen av ADHD alene vil bare fungere mindre på ADHD og vil ikke påvirke misbruket.

Studier av personer med ADHD som mottar behandling med ADHD indikerer at medisinen kan redusere risikoen for misbruk.

Annonse (les videre under)

Les mer om ADHD med andre diagnoser (comorbide forhold)

  • ADHD og depresjon

  • ADHD og angst

  • ADHD og Tourettes syndrom

  • ADHD og personlighetsforstyrrelser

  • ADHD og autisme spektrumforstyrrelser

  • Les hele artikkelen om ADHD sammen med andre diagnoser (comorbide forhold)


Hvis Du Likte Vår Artikkel, Og Du, Har Noe Å Legge Til, Dele Dine Tanker. Det Er Veldig Viktig Å Vite Din Mening!

Legg Til En Kommentar